Utmärkelse till Almamia och Yamandú

yamandumusic-5

yamandumusic-5

En utmärkelse för mångfald i arbetslivet har tilldelats Almamia och Yamandu Pontvik!

Yamandu har myntat ordet ”kulturkram” som en mental moteld mot det mer destruktiva ordet ”kulturkrock”. Okunskap om andra kulturer kan lätt skapa rädsla och missförstånd. Genom möten i olika sammanhang, ökas förståelsen mellan olika folkgrupper och kulturer säger Yamandú.

För konstnärliga och inspirerande insatser genom sitt skapande av Almamia, ett litet ”andningshål”, där konst och musik vävs samman. En mötesplats över alla gränser och kulturer, där broar byggs som ger hopp för framtiden och där tid för reflektioner och eftertanke skapas.

Sundsvalls kommun 6 juni 2011
Se www.almamia.se