Länkar

 

Yamandus arbete med ett integrationsprojekt i Nacksta

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.4770503-stolta-romska-nackstabor-hojer-rosten-mot-fordomarna

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5316364

 

En kör för alla oavsett röst och färg (om kören Samklang)

http://st.nu/kultur/1.5322854-en-kor-for-alla-oavsett-rost-och-farg

 

Latinamerika i svenska julhjärtan

http://st.nu/kultur/musik/1.2533649-latinamerika-i-svenska-julhjartan

 

”Mångfaldsmässa”: En folkkyrkomusikalisk mässa för mångfald

http://st.nu/kultur/musik/1.1467747-en-folkkyrkomusikalisk-massa-for-mangfald

 

Generalrepetition inför TV-sändningen som visas i hela Norden

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3822003-generalrepetition-infor-tv-sandningen-som-visas-i-hela-norden

 

Hans mässa tv-sänds i Skandinavien

http://st.nu/kultur/1.2523433-hans-massa-tv-sands-i-skandinavien

http://dagbladet.se/kulturnoje/1.3820679-ga-kyrkan-inspelningsplats-for-minnesmassa

 

Kulturkram och gudskram

http://st.nu/kultur/musik/1.2700448-kulturkram-och-gudskram

 

Konstnärlig ledare för Sundsvalls kammarmusikfestival

http://dagbladet.se/kulturnoje/1.4743498-sundsvall-far-sin-egen-kammarmusikfestival

http://st.nu/kultur/1.4749201-festival-inleder-ga-s-sommarmusik

 

 

Grundare och konstärlig ledare för Almamia Lilla scenen och Sundsvalls gitarrfestival

http://dagbladet.se/kulturnoje/nyheter/1.4472426-goran-sollscher-inleder-gitarrveckan

http://www.sn24.se/noje/kulturkramar-pa-almamias-lilla-scen

http://st.nu/kultur/1.3814671-almamia-firar-med-taubeprogram