Ensemble Yamandú

Ensemble Yamandú

Ensemble Yamandú

Ensemble Yamandú: 10 års-jubileum 2003-2013

Ensemble Yamandú samarbetar med din kör och församling i mässor, gudstjänster, kontraktsdagar, konserter, workshops och festivaler.

Ensemblen bildades 2003 av Yamandú Pontvik i syfte att verka för kyrkomusik som främjar mångfalden och integrationen i Sveriges kyrkor och sprida den rika latinamerikanska folkmusiken. Ensemblen består av frilansande yrkesmusiker från olika länder bosatta i Sverige. Beroende på vilket verk ensemblen framför kan olika instrument användas: Nyckelharpa, charango, ud (arabisk luta), gitarr, blåsinstrument från Anderna (zampoña, quena) och slagverk från olika kontinenter.

Läs om ensemblens repertoar och lyssna på musiken